Boso Abi-100 PWV meetsysteem

Hoe groot is uw risico op een hartinfarct of een herseninfarct?

boso 1

Hart- en vaatziekten (HVZ) is de verzamelnaam voor aandoeningen die het hart en vaatstelsel aangaan, zoals hartinfarcten, beroertes, ischemische aanvallen (TIA) en vaatlijden van de grote vaten (zoals etalagebenen). Deze ziekten zijn op dit ogenblik doodsoorzaak nummer 1 binnen de westerse wereld. Het risico op hart-en vaatziekten wordt groter naarmate we ouder worden. Bij mannen wordt al vanaf 50 jaar een onderzoek aanbevolen, bij vrouwen is dit vanaf 55 jaar. Ook mensen met een verhoogde bloeddruk, overgewicht, verhoogde cholesterol, diabetes of erfelijke doorbloedingsproblemen lopen meer risico. Dit geld ook ook voor rokers.

boso_LOGO_HKS14

In mijn praktijk heb ik een  Abi-100 PWV apparaat van de firma Boso uit Duitsland waarmee u binnen vijf minuten kunt meten of u  doorbloedingsstoornissen heeft. En zoals bij veel ziektes geldt als je iets in een beginstadium ontdekt dan is er nog veel mogelijk om  het te genezen of om te  voorkomen dat het erger wordt.

De meting is te vergelijken met een normale bloeddrukmeting zoals u die bij de huisarts kent.  U krijgt aan de beide armen en benen een manchette om die dan tegelijkertijd aan alle vier ledematen de bloeddruk bij u meet. Deze waardes worden doorgestuurd naar een computer die door middel van wetenschappelijke formules hierbij een Abi-waarde berekent. Abi staat hierbij voor arm-been index, de bloeddruk in uw arm wordt vergeleken met de bloeddruk in uw been. Hier moeten bepaalde waardes uitkomen, als  uw waardes afwijken dan kan dit betekenen dat er een verhoogd risico op hart- en vaatziekten is.

De tweede meting die het Boso ABI-100 PWF apparaat meet is de elasticiteit van de aderen. Naarmate we ouder worden neemt de elasticiteit van de aderen af, ook een hoge bloeddruk kan hier van invloed zijn.

Is de waarde van de elasticiteit van de aderen boven een bepaalde grens dan kan het zijn dat u met voedingssuplementen, zoals bijvoorbeeld Arant, Vitamine K2 of Omega3 uw vaten weer in betere conditie krijgt. Is de uitslag van de meting niet zo goed dan zullen ook altijd doorverwijzen naar een (huis)arts.

Dit meet apparaat staat in mijn praktijk in Nordhorn, hier kunt u een afspraak maken voor een meting.

No Comments

Comments are closed.

Visit in Ladbrokes bingo information.

GermanDutch